Ønsket om å fly har ligget latent i hundrevis, ja kanskje tusenvis av år. Og, det er ikke unaturlig å tro at det var nettopp fascinasjonen for fugler som gjorde at mennesket etter hvert så det som en mulighet å utvikle flyvende fartøy.

Når man også begynte å studere fuglers anatomi, ble det enda mer naturlig å anta at vinger var noe fly trengte.

Den tidlige start

Det er angivelig mange vellykkede forsøk på å fly lenge før vår tid, men de fleste av dem skal ha endt dårlig. Her er noen årstall og navn:

  • Bladud; 872 f.kr; fly laget av vinger fra fjær
  • Ismail ibn Hammad; 1005 e.kr, fløy med glidefly fra høy bygning
  • Hasan Celebi; 1630, 300 m. flytur med rakett drevet av krutt
  • Andrea Grimaldi; 1701, flytur fra Calais til London

De første flyene

Så var det flyene. Det aller første flyet lettet fra Tegel lufthavn i 1891. Flyet ble ført av Otto Lilienthal. Men, flyene var ustabile og vanskelige å føre. I dag kan vi takke pionerer som Otto Lilienthal for at vi nå kan se framtiden med elektrifiserte fly.

Den kommersielle luftfarten kom i gang tidlig på 1900-tallet, og den gang var det snakk om små sjøfly med plass til 5–20 passasjerer.

Disse sjøflyene tok av og landet på vannflaten. Folk som Rockefeller og Hughes så muligheten for et nettverk av rutefly som skulle ta passasjerer verden rundt på jevnlig basis. Men først skulle de utvikle fly til å krige med.

Fly i moderne tid

Men det var kanskje først da de store luftballongene og luftskipene ble skapt, at man så drømmen bli til virkelighet. Da den første luftballongen ble en realitet i 1783, var det etter flere århundrer med forskning.

Man fant nemlig ut at varm luft er lettere enn kald luft. Ved å fylle en beholder med brensel, kunne man få ballongen til å fly med varmluft.

Luftskip fungerer litt på samme måte, ved å fylle en tank med helium. Denne gassen er lettere enn atmosfære, og luftskipet vil dermed fly. Luftskipene ble faktisk så populære på 1800-tallet at de kunne brukes i kommersiell transport.

Etterkrigstid

Luftfarten slik vi kjenner den i dag, startet etter den andre verdenskrig. De to verdenskrigene hadde satt utvikling av ny teknologi i ekspressfart, og selskaper som TWA, AA, Aeroflot og Lufthansa ble satt i virksomhet for fly lokalt og internasjonalt.

I Norge førte mange ulykker til at nye flyplasser ble bygget og store flyselskaper ble opprettet. Braathens og SAS så dagslyset over skyene der himmelen alltid er blå.